SYKAL MAX - pierwsze stanowisko

Cena netto: 2000,00 zł
Cena brutto: 2460,00 zł

Wszystkie oferowane zestawy obejmują:

  • najnowszą wersję oprogramowania systemu zawierającą wszystkie rozszerzenia programowe, a w tym:
  • komplet katalogów norm prostych - zależny od wybranego zestawu (patrz: wykaz KNR)
    dla zestawu MAX - jest to pełna baza wszystkich KNR-ów ze wszystkich branż
  • Indeks materiałowy
  • aktualne (dla danego kwartału) zbiory cen jednostkowych (cenniki) materiałów i sprzętu oraz stawek robocizny i narzutów
  • aktualne (dla danego kwartału) pełne (dla wszystkich branż!) zbiory cen robót

Dodatkowo, wersja MAX obejmuje:

  • aktualny (dla danego kwartału) zbiór cen elementów scalonych i obiektów

W każdej chwili istnieje możliwość dokupienia: